Distribuitor autorizat

072-KARCHER / 072-5272437

Cos

Conditii generale

DEFINIȚII

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor activităților de promovare și vânzărilor de bunuri și servicii de către SC SYSABD MEDIA SRL și orice alt partener cu care acesta are contract în acest sens, prin intermediul magazinului online www.nowe.ro către Utilizator/Cumpărător (persoană fizică sau juridică) și pot fi modificate oricând de către SC SYSABD MEDIA SRL.

Astfel, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

WEBSITE/SITE www.nowe.ro: reprezintă website-ul care are adresa de internet www.nowe.ro, prin intermediul căruia Utilizatorul are acces la informațiile privind produsele, serviciile oferite sau asigurate și promoții/campanii de informare/promovare pentru acesta, desfăsurate de către SC SYSABD MEDIA SRL și partenerii acestuia .

BUNURI ȘI SERVICII - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate pe website și în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

CONTRACT - o Comandă confirmată de către Vânzător.

COMANDĂ - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

CLIENT - Cumpărătorul

CUMPĂRĂTOR - persoana fizică / persoana juridică sau altă entitate juridica ce emite o Comandă prin intemediul www.nowe.ro

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și alte drepturi asociate, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

MĂRCI ÎNREGISTRATE: reprezintă mărcile înregistrate ale Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Germania.

SPECIFICAȚIILE PRODUSELOR- toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în www.nowe.ro, precum și în materialele de informare/promovare ale acestora, oferite de către vânzător/producător, sau de către utilizatori/cumpărători, sau așa cum apar în Comandă.

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează www.nowe.ro , în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII SI CONDIȚIILE prezentului website.

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea www.nowe.ro într-un mod contrar scopului declarat și practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii SC SYSABD MEDIA SRL, proprietarilor legali ai acestuia și oricărui alt partener cu care există contract în acest sens.

VÂNZĂTOR- societatea comerciala SC SYSABD MEDIA SRL, cod de înregistrare fiscală RO25581979, număr de ordine la registrul comerțului J40/6104/2009.

Conținutul site-ului www.nowe.ro

Informațiile prezentate pe www.nowe.ro, au caracter informativ și pot fi modificate de către deținătorul site-ului, fără o notificare prealabilă sau ulterioară.

Descrierile produselor pot fi incomplete însă Vânzătorul face eforturi pentru a prezenta informațiile cele mai relevante astfel încât produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achizitionat.

De asemenea, imaginile produselor sunt prezentate pe www.nowe.ro cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini în orice mod, din cauza modificării caracteristicilor și design-ului fără notificare prealabilă de către producători.

Orice date specifice privitoare la stoc și starea produselor afișate, se pot obține contactând Vânzătorul prin email / telefon prin formularul de contact din secțiunea Contact a www.nowe.ro.

Promoții și campanii
Promoțiile și campaniile prezentate pe www.nowe.ro sunt valabile doar pe teritoriul României.
Promoțiile și campaniile prezentate pe www.nowe.ro sunt valabile în perioada de timp menționată în materialele de promovare și în regulament, unde este cazul, acestea fiind valabile în limitele stocurilor disponibile alocate.

Prețurile produselor

Prețurile produselor și serviciilor afișate in cadrul site-ului www.nowe.ro includ T.V.A. conform legii în vigoare.

Prețul final la care Cumpărătorul poate să achiziționeze produsele este considerat cel din comanda confirmată de Vânzător, cu excepția situațiilor de epuizare de stoc sau eroare care afectează prețul (cf paragraf Comenzile).

Prețurile pot fi modificate fără o comunicare prealabilă.

Comenzile
Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul www.nowe.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică, SMS sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele informații:
a. Comandă/Precomandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de facturare) și condițiile sale specifice.
b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul).

Dacă Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a Termenilor Comenzii din partea Cumpăratorului. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci cand există o confirmare electronică (e-mail sau SMS) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.

Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Confirmarea Comenzii se face telefonic sau electronic (e-mail sau SMS).

În cazul epuizării stocului pentru produsul comandat, înainte de finalizarea comenzii, reprezentantul www.nowe.ro va putea oferi alternative prin prezentarea altor produse asemănătoare ca aspect și specificații tehnice cu produsul comandat, în cazul în care pentru produsul comandat există alternative.

În cazul epuizării stocului înainte de finalizarea comenzii și lipsei unei alternative la produsul comandat, comanda poate fi anulată fără penalități, chiar dacă a fost confirmată de către Vânzător, dar nu înainte de anunțarea Cumpărătorului despre această stare de fapt.

În cazul unor eventuale erori de funcționare a www.nowe.ro sau a sistemului de gestiune, inclusiv erori umane, în urma cărora prețul este modificat, rezultând un preț derizoriu, ori neconform cu prețul de vânzare mediu setat de către Vânzător pentru acea perioadă, Vânzătorul își alocă dreptul neopozabil să anuleze comanda efectuată, iar clienții care au plasat comenzi vor fi informați telefonic/ email /SMS asupra acestui fapt.

Precomanda reprezintă o comandă cu statut special pentru un produs ce urmează să fie lansat și poate fi achiziționat înainte de lansare/disponibilitate fizică în stocul Vânzătorului. Precomanda va avea aceiași pași ca o comandă normală, singura diferență fiind la termenul de livrare care va fi stabilit în funcție de disponibilitatea produsului și va fi comunicat de către Vânzător Cumpărătorului la momentul înregistrării precomenzii precum și în urma oricărei modificări a acesteia. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica fară preaviz data de lansare și prețul produsului, ceea ce îi dă dreptul neopozabil Vânzătorului să modifice aceste informații în website.
Vânzătorul are dreptul sa modifice și condițiile inițiale ale precomenzii, dar doar după ce a informat Cumpărătorul cu privire la acest aspect și a primit acordul acestuia pentru noile condiții aplicabile.
Vânzătorul nu este considerat culpabil și nu i se pot imputa penalizări pentru nerespectarea condițiilor inițiale sau pentru modificările condițiilor inițiale ale precomenzii dacă acestea sunt impuse de noile condiții oferite de Producător.
Cumpărătorul are dreptul de a renunța în orice moment la o precomandă, iar dacă aceasta a fost deja achitată, suma respectivă îi va fi returnată integral.

Contractul la distanță
Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Data încheierii contractului de vânzare la distanță între SC SYSABD MEDIA SRL și client este considerată data facturii fiscale emise de către Vânzător.

Termenii și condițiile generale prezente vor sta la baza Contractului încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către producător, importator sau distribuitor după caz.

Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și implicit Contractului și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare, inclusiv dar nelimitându-se la pierderea produselor sau a documentelor.

Facturarea
Prețul, modalitatea și termenul de plată, precum și termenul de livrare sunt specificate în Comandă.

Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate conform condițiilor prevăzute în Comandă, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata
Plata produselor comandate se poate face conform modalitaților de plată acceptate de către Vânzător și condițiilor impuse de bancă, instituție financiară sau finanțator, după caz, în situația plăților efectuate prin card bancar sau credit.

În cazul achitării online, dupa înregistrarea cu succes a comenzii, contravaloarea produselor va fi blocată în contul Cumpărătorului, urmând a fi încasată de către Vânzător doar după confirmarea comenzii.

În cazul în care produsele comandate nu sunt disponibile, iar plata a fost finalizată, banii vor fi returnați integral pe card, fară niciun comision adițional. Demersurile pentru rambursarea banilor în acest caz cad în sarcina Vânzătorului, care însa nu este responsabil de termenul în care aceasta rambursare este făcută, acest aspect fiind în sarcina băncii Cumpărătorului al cărui instrument financiar a fost utilizat.

Vânzătorul nu este responsabil pentru politica și condițiile comerciale acordate de către finanțatorii ale căror instrumente financiare de plată sunt utilizate pentru plata comenzilor efectuate la www.nowe.ro .

În cazul unor erori apărute în timpul procesului de plată, Vânzătorul nu are obligația de a efectua livrarea, în sarcina acestuia intrând numai informarea Cumpărătorului asupra faptului că procesul de plată nu a fost finalizat. Vânzătorul nu este obligat să facă demersuri de investigare asupra motivului erorii apărute dar poate oferi suport Cumpărătorului în limita disponibilității, capacității și responsabilității acestuia.

În cazul plății online cu cardul, datele sunt procesate exclusiv de către procesatori de plăți autorizați.
www.nowe.ro NU stochează informații despre cardul dumneavoastră.

Livrarea

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Termenele de livrare variază de obicei între 2 și 7 zile lucrătoare, în funcție de locația produselor și de adresa de livrare. Rareori, perioada de livrare poate depăși 10 zile lucrătoare până la termenul legal de 30 zile, cu excepția cazurilor de forță majoră, inclusiv cazurile legate de aprovizionare, așa cum sunt ele definite de legislația în vigoare pe teritoriul României.

Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de Cumpărător în cazul nelivrarii sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la Cumpărătorul respectiv.

Acceptarea și transferul de proprietate

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă.

În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, are dreptul să solicite aducerea la conformitate a Produselor și Serviciilor conform legislației în vigoare pe teritoriul României la data încheierii Contractului.

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, în locația indicată în comandă (înțelegând prin finalizarea și acceptarea livrării semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

Returul produselor

www.nowe.ro oferă posibilitatea de returnare a produselor în termen de 14 zile în următoarele situații:

1. Produs ce nu este conform cu specificațiile producătorului.

Dacă produsul comandat se dovedește a nu fi conform cu specificațiile din ofertă, Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Posibilitatea de retur NU se acordă produselor care prezintă nefunctionalități cauzate de manipularea și/sau instalarea improprie, folosirea neconformă cu instrucțiunile de utilizare, de schimbări ale stării originale a produsului, de influențe naturale sau de păstrarea în condiții improprii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, consumatorul va plăți diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, consumatorul va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de www.nowe.ro în cazul în care produsul prezintă neconformități rezultate din procesul de fabricație, manipulare și ambalare până la livrarea către client. În orice altă situație costurile de transport pentru returul inițial către Vânzător și eventualul transport înapoi la Consumator sunt suportate de către Consumator.

2. Produse ce au fost livrate greșit sau fără toate componentele/accesoriile aferente.

Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată către reprezentanții www.nowe.ro, iar Consumatorul va refuza recepția produsului. Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuirea cu un produs similar sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, consumatorul va plăți diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, consumatorul va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor.

Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de www.nowe.ro.

Renunțarea la cumpărare în termen de 14 zile de la primirea produsului este aplicabilă doar consumatorilor clienți persoane fizice care au achiziționat produsul la distanță respectând condițiile Ordonanței de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Adresa de comunicare a notificărilor este vanzari@nowe.ro. Cunsumatorul poate contacta Vânzătorul la numărul de telefon 072-KARCHER / 072-5272437 în intervalul Luni-Vineri orele 09.00 – 18.00.

Încheierea contractului de vânzare-cumpărare are loc în momentul emiterii facturii fiscale (acest document ține loc de contract conform legislației românești) și nu la plasarea comenzii sau la trimiterea prin email (sau alte mijloace de comunicare) a confirmării automate de primire a comenzii.

Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost livrate (să aibă toate accesoriile și documentele care l-au însoțit la livrarea inițială, fără să prezinte modificări fizice, lovituri, zgârieturi, ciobiri, șocuri, urme de folosire și/sau intervenții neautorizate, etc).

Cheltuielile directe de returnare a produselor vor fi suportate integral de către Consumator.

Rambursarea contravalorii produselor returnate se va face în cel mult 30 de zile de la data denunțării cumpărării și este posibilă prin virament bancar. Suma înapoiată nu va include costul transportului inițial dacă achiziția a beneficiat de această facilitate (acesta fiind suportat de către Consumator).

Dacă rambursarea produselor sau a unui produs, în cazul comenzilor cu produse multiple, dintr-o comandă care a beneficiat de transport gratuit, determină scăderea valorii totale a comenzii inițiale sub valoarea eligibilă pentru transport gratuit din valoarea totală de rambursat, se va reține contravaloarea transportului oferit inițial.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 34/2014, se pot percepe taxe suplimentare cu o valoare între 1% și 50% din valoarea inițială a produsului pentru readucerea produselor la starea inițială în cazul returnării produselor uzate, deteriorate, prezentate fără accesorii, etc.

Garanția produselor

Toate produsele comercializate de către site-ul www.nowe.ro, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi (excepție produsele din categoria resigilate dacă este cazul), în ambalajele originale, după caz, și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În cazul produselor vândute și livrate de www.nowe.ro, certificatele de garanție sunt emise de către Kärcher Romania SRL pentru toate categoriile de produse.

Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepția mărfii pe adresă vanzari@nowe.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

Procedura pentru Service și Garanții

Documentele necesare pentru acordarea garanției pentru produsele achiziționate:

La predarea produsului defect în perioada de garanție, clientul trebuie să prezinte următoarele documente:

• copia facturii care atestă dovada achiziției (după caz, certificatul de garanție completat corect, cu data achiziționării, ștampilat și semnat împreună cu factura)

• produsul, aflat în bună stare fizică (cu excepția uzurii normale, determinată de utilizarea lui)

• documentația tehnică și eventualele accesorii cu care produsul a fost livrat

• descrierea detaliată a defectului produsului

• datele de contact: nume, prenume, telefon, mail, pentru a putea fi informat despre stadiul reparației

În cazul neprezentării documentelor de mai sus, SC SYSABD MEDIA SRL nu poate asigura service-ul gratuit.

În cazul solicitării nejustificate de acordare a garanției, clientului i se va solicita contravaloarea manoperei de investigare.

Produsele care nu sunt conforme cu specificațiile lor de pe site din momentul trimiterii comenzii se pot returna fără implicarea unor costuri suplimentare din partea clientului, în urma unei notificări scrise trimisă la adresa vanzari@nowe.ro în care se va specifica natura lipsei de conformitate.

Vânzătorul poate înlocui produsul cu altul identic în cazul în care produsul livrat este lipsit de conformitate sau, în cazul acceptării de către Cumpărător, cu un alt produs. În cazul în care suma produsului înlocuit nu corespunde cu suma achitată de către Cumpărător, acesta va achita diferența de plată rezultată din suma produsului achitat și suma produsului nou înlocuit.

În cazul în care Cumpărătorul nu dorește înlocuirea, Vânzătorul va restitui suma achitată.

În cazul în care produsul a fost achiziționat într-o perioadă în care este în vigoare o ofertă de transport gratuit, se va reține din valoarea acestuia costul de expediere suportat inițial de Vânzător.

Garanția nu acoperă:

• cheltuielile și riscurile de transport legate de garanția produselor;

• orice modificare adusă produsului pentru îmbunătățirea sa fără aprobarea scrisă a producătorului sau vânzătorului;

• întreținerea periodică necesară și reparația sau înlocuirea de componente care provine dintr-o uzură normală;

• defectele fizice produse în urma șocurilor mecanice/termice (spărturi, zgârieturi, crăpături, arsuri, deformări, etc);

• garanția nu este acoperită în cazul în care etichetele, însemnele și sigiliile producătorului prezintă ștersături, modificări, dezlipiri sau alte urme de intervenție;

• garanția nu este acoperită în cazul pătrunderii obiectelor străine sau lichide în interiorul produsului.

Procedura pentru reparația produselor în garanție:

Pentru reparațiile produselor aflate în garanție, clientul înțelege că trebuie să:

• informeze vânzătorul în scris (e-mail vanzari@nowe.ro) despre problema apărută;

• trimită copie doveditoare de achiziție a produsului (factură);

• la nevoie, trimite fotografie detaliată cu defecțiunea produsului însoțită de seria produsului;

• la nevoie, în cazul în care nu se poate remedia defecțiunea la distanță, clientul trimite produsul la sediul SC SYSABD MEDIA SRL, suportând costurile de transport ale produsului;

• în condițiile în care se impune înlocuirea totală a produsului defect aflat în garanție, cu un altul, iar acesta nu mai este disponibil la producător (produs scos din fabricație), fie se va înlocui cu alt produs similar din seria/categoria respectivă, fie se va înlocui cu un produs cu funcționalități diferite, de comun acord cu Cumpărătorul. În cazul în care prețul produsului înlocuit depășește valoarea produsului de înlocuit, Cumpărătorul, de comun acord, va achita doar diferența de preț rezultată dintre produsul de înlocuit și produsul înlocuit.

• pentru situațiile care nu se regăsesc mai sus, să urmeze procedurile solicitate de către reprezentanții Vânzătorului, pentru soluționarea problemei.

Pentru a repara un produs care nu mai este în garanție, clientul:

• informează în scris (e-mail) despre problema apărută;

• produsele care vor fi expediate către SC SYSABD MEDIA SRL trebuie să conțină în cutie, datele complete ale expeditorului (nume, adresă, adresă de mail, telefon) și o explicație a defectului, dacă se cunoaște sau cauza;

• după constatarea defectului și evaluarea costului reparației, se înștiințează clientul și i se cere acceptul pentru eventualele cheltuieli ce reprezintă piese de schimb, manoperă și eventual constatare.

SC SYSABD MEDIA SRL își rezervă dreptul de a modifica condițiile de procedură menționate mai sus, fără o înștiințare prealabilă.

Comunicarea cu Utilizatorul/Cumpărătorul

Comunicarea oficială asumată a Utilizatorului/ Cumpărătorului cu SC SYSABD MEDIA SRL se poate face prin intermediul datelor de contact din secțiunea de Contact în funcție de specificul comunicării.

SC SYSABD MEDIA SRL își alocă dreptul discreționar să excludă sau să ignore din canalele oficiale de comunicare, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat.

Vânzătorul are libertatea deplină de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Comunicarea oficială asumată a Vânzătorului cu Utilizatorul/Cumpărătorul se va face prin intermediul datelor de contact puse la dispoziție de către aceștia. În cazul în care Utilizatorul/Cumpărătorul nu oferă un minim de informații (nr de telefon valid) pentru a putea fi contactat, Vânzătorul nu este obligat să facă demersuri suplimentare pentru identificarea acestuia și îi dă dreptul acestuia din urmă să nu răspundă la solicitările respective sau să nu onoreze comenzile înregistrate cu date incomplete.

Vânzătorul nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării din orice motive, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe site.

Politica de Confidențialitate și Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Site-ul www.nowe.ro folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul www.nowe.ro. În cazul pierderii de informații cauzate de „bug”-uri sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ului www.nowe.ro, acesta nu-și asumă nici o responsabilitate.

www.nowe.ro poate conține link-uri către alte site-uri.

www.nowe.ro nu este responsabil de politica de confidențialitate practicată de acestea. Va recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Modalitățile expuse mai jos se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe www.nowe.ro.

În cazul plătii online cu cardul datele sunt procesate prin unul din următorii procesatori autorizați: PayU sau Mobilpay.

www.nowe.ro NU stochează informații despre cardul dumneavoastră.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, SC SYSABD MEDIA SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.nowe.ro , informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comandă declarați că acceptați necondiționat că datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a SC SYSABD MEDIA SRL, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către SC SYSABD MEDIA SRL, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către aceștia de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul consumatorului. De asemenea, vă dați acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către SC SYSABD MEDIA SRL și atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate.

Prin citirea prezentelor Termeni și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa: SC SYSABD MEDIA SRL, Adresă corespondență: Intrarea Dr Iacob Felix, nr 12, ap 3, sector 1, București se pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

- o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

- să interveniți asupra datelor transmise;

- să vă opuneti prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară;

- să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Astfel, SC SYSABD MEDIA SRL poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletter și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

SC SYSABD MEDIA SRL nu este de acord și nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.nowe.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date comunicând acest lucru printr-o cerere trimisă la adresele de mai sus.

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, SC SYSABD MEDIA SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asigurători.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Frauda

UTILIZATORUL se obligă să acceseze și să utilizeze www.nowe.ro în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR, DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI, SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA DA www.nowe.ro DREPTUL DE A SOLICITA ORGANELOR COMPETENTE PUNEREA ÎN MIȘCARE A CERCETĂRII PENALE ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT SAU ÎMPOTRIVA CELOR CARE AU FACILITAT ACEST FAPT.

Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat așa cum este el definit de legislația din România aflată în vigoare la momentul producerii evenimentului de forță majoră.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Prezentul contract este supus legii din România.

Eventualele litigii apărute între SC SYSABD MEDIA SRL și Utilizatori / Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această rezolvare nu va fi posibilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

  • Produse reduse
Nu exista produse conform selectiei dumneavoastra.